Cookies a podmínky používání stránek

Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.car-nav.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností Macro Planet, s. r. o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4, zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293000 v obchodním rejstříku.

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností Macro Planet, s. r. o. v souladu s právním řádem České republiky.

Macro Planet, s. r. o. si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

Macro Planet, s. r. o. neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek www.car-nav.cz. Pro aktuální informace kontaktujte Macro Planet, s. r. o. prostřednictvím e-mailu: info@car-nav.cz.

Macro Planet, s. r. o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Používání souborů cookies a osobních údajů

Webové stránky společnosti Macro Planet, s. r. o. využívají soubory cookies a podobné technologie, které ukládají informace do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Ty jsou obvykle uloženy v prohlížeči zařízení. Soubory cookies používáme k tomu, abychom umožnili návštěvníkům přístup k různým funkcím na našich webových stránkách, rozlišili uživatele mezi sebou a analyzovali výkonnost našich webových stránek a využívali zájmově orientovanou reklamní kampaň zaměřenou na uživatele. To se do určité míry opírá o používání osobních identifikovatelných informací od našich uživatelů (jak je popsáno níže) a pomáhá nám vylepšovat naše webové stránky a zpřístupňovat digitální komunikaci našim příjemcům.

Návštěvníci našich stránek se mohou dobrovolně rozhodnout, jestli budou používat soubory cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo zařízení. V nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit preference, které soubory cookies bude prohlížeč stahovat. Zde můžete také odstranit všechny existující soubory cookies, které jsou uloženy v prohlížeči nebo zařízení. Upozorňujeme, že pokud zablokujete všechny soubory cookies ve vašem prohlížeči nebo zařízení, může to mít za následek pokles výkonu a zhoršení funkčnosti našich (a dalších) webových stránek. Souhlasem s profilujícími (marketingovými) cookies dávají uživatelé právo využít i nový typ dat "ad_personalization" a "ad_user_data", které využívá Google Analytics 4, Google Ads a další.

Účel souborů cookies na této webové stránce

Naše webové stránky používají soubory cookies vložené námi nebo třetími stranami pro následující účely:

  • Analýza: Využíváme soubory cookies k tomu, abychom počítali jednotlivé návštěvníky na našich webových stránkách a vypracovávali statistiky týkající se provozu a funkčnosti našich webových stránek. Software, který používáme, ukládá informace o počtu zobrazení jednotlivých stránek a informace o geografické poloze, zařízení, operačním systému a prohlížeči.
  • Přihlašovací služby: Pokud webová stránka nabízí možnost přihlašovacích služeb, uložíme ve vašem prohlížeči nebo zařízení identifikační číslo a čas přihlášení do souboru cookies. To umožňuje, že se po každém otevření stránky již nebudete muset přihlašovat znovu.
  • Zájmově orientovaná reklama online: Můžete se setkat s reklamou Macro Planet, s. r. o. na jiných webových stránkách v důsledku souborů cookies umístěných na vašem prohlížeči nebo zařízení. Tyto informace nejčastěji vycházejí z prohlédnutého obsahu, informací o uživateli nebo zeměpisné polohy. Pomocí této metody se snažíme identifikovat vaše zájmy a inzerci vám přizpůsobit. Jedná se o remarketingovou technologii, která je produktem dodávaným externími dodavateli, jako je Google.
  • Párové profily: Při vytváření párových profilů vycházíme z údajů o chování získaných z našich webových stránek. Na základě získaných znalostí o jedné skupině uživatelů představujeme těmto uživatelům nové segmenty s podobnými zájmy a chováním, jako je původní skupina uživatelů.

Chcete-li se dozvědět více informací o používání souborů cookies, které jsou na tomto webu, o tom, jak je používáme, o přístupu třetích stran a jaké informace ukládáme, najdete tyto informace níže na této stránce. Vzhledem k tomu, že někteří naši externí dodavatelé mohou také využívat naše soubory cookies pro informace, najdete jejich kontaktní informace rovněž níže na této stránce.

Název cookie Účel Doba uchování Poskytovatel
IDE Soubory cookie k marketingovým účelům. Využívá se pro vkládání relevantích
reklamních sdělení.
14 dní .doubleclick.net
1P_JAR Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku a jakou reklamu koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky. 1 měsíc .google.com
NID Používá se pro účely cílení reklamy. 6 měsíců .google.com
_Secure-3PSID Soubory cookie k marketingovým účelům. Vytváří profil uživatele pro cílené reklamy. 2 roky .google.com
_Secure-3PSIDCC Soubory cookie k marketingovým účelům. Slouží k vytvoření profilu uživatele a zobrazení relevantních reklam. 2 roky .google.com
_Secure-3PAPISID Soubory cookie k marketingovým účelům. Slouží k vytvoření profilu uživatele a zobrazení relevantních reklam. 2 roky .google.com
CONSENT Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku a jakou reklamu koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky. 2 měsíce  .google.cz
1P_JAR Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku a jakou reklamu koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky. 1 měsíc .google.cz
NID Používáme pro účely cílení reklamy. 6 měsíců .google.cz
_Secure-3PSID Používáme pro účely cílení reklamy. 2 roky .google.cz
_Secure-3PAPISID Používáme pro účely cílení reklamy. 2 roky .google.cz
_gid Používáme k rozlišení uživatelů. 24 hodin .google.cz
_ga Používáme k rozlišení uživatelů. 2 roky .google.cz
_gcl_au Používá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. 1 rok .google.cz
_dc_gtm_UA-1416431-42 Toto vyhledávání identifikovalo shodu s rozpoznaným souborem cookie typu vzoru: _dc_gtm_UA-xxxxxxxx. Níže uvedené výsledky jsou založeny na datech agregovaných ze všech známých výskytů tohoto vzorce. 1 minuta .google.cz
sid Soubory cookie k marketingovým účelům. Digitálně ukládá kryptovaná uživatelská data, k ochraně uživatelský dat, může sloužit i k personalizovaným reklamám. 1 měsíc .imedia.cz
sid Soubory cookie k marketingovým účelům. Digitálně ukládá kryptovaná uživatelská data, k ochraně uživatelský dat, může sloužit i k personalizovaným reklamám. 1 měsíc .seznam.cz
szncsr Soubory cookie k marketingovým účelům. Nástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech. 2 měsíce .seznam.cz
footer-banner-cookies Vyslovení souhlasu s používáním cookies. 1 měsíc  Shoptet
editorswitchercurrent Cookie JCE editor. 1 rok Shoptet
last_visited_products Interní modul pro sledování naposledy navštívených produktů. 1 měsíc Shoptet
ad_personalization Souhlas s cílením personalizovaných reklam. 1 měsíc .google.cz
ad_user_data Souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google.  1 měsíc .google.cz

Kontakt a získání přístupu

Macro Planet, s. r. o. je správce vašich osobních údajů a odpovídá za jejich zpracování. Pokud chcete získat přístup, extrahovat, opravovat nebo vymazávat osobní údaje, které jsme o vás uložili, zašlete laskavě emailovou zprávu na adresu info@car-nav.cz. Můžete také vznášet námitky, požadovat omezení nebo kdykoli svůj souhlas odvolat. Chceme vás rovněž informovat, že pokud nejste spokojeni s naším zpracováváním vašich osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinností dnem 12.12.2022.